ایجاد 12 خانه دوچرخه در بوشهر

برآورد اعتبار این پروژه 4 میلیارد و 990 میلیون ریال است که از منابع داخلی شهرداری تأمین می‌شود

ادامه مطلب

view:51 منبع: جنوب نیوز - 5 ماه پیش