ایجاد ۵ دانشکده فنی و حرفه‌ای در خارج از کشور

معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: ایران در ۵ کشور جهان، دانشکده فنی و حرفه‌ای ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب

view:29 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش