ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی و تامین ۲ هزار مسکن برای مددجویان استان فارس انعقاد تفاهم نامه کمیته امداد و استانداری فارس

رئیس کمیته امداد گفت:کمیته امداد با همکاری استانداری فارس اقدام به ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی و ۲ هزار مسکن برای مددجویان این استان می‌کنند.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش