ایجاد و تقویت زیرساخت های در مناطق آزاد مهمترین دستاورد دولت در این مناطق است

مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، ایجاد و تقویت زیرساخت های لازم در حوزه تجاری، اقتصادی و گردشگری را مهمترین دستاورد این مناطق در دولت تدبیر و امید اعلام کرد.

ادامه مطلب

view:167 منبع: افکار - 1 سال پیش