ایجاد بستر‌های حمایتی جدید برای شرکت‌های دانش‌بنیان مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان مالی نیست

سجادی نیری با تاکید بر اهمیت شرکت‌های خلاق دانش‌بنیان گفت: این شرکت‌ها تنها مالی مشکل ندارند بلکه نیازمند بستر حمایتی هستند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش