ایجاد اتاق بازرگانی آبادان در استان بصره عراق

اتاق بازرگانی آبادان در بصره افتتاح شد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش