ایجاد "سایت موزه" در میدان امام خمینی همدان گزارش

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، از موافقت دفترموزه های سازمان میراث فرهنگی،با ایجاد سایت موزه در میدان مرکزی همدان خبر داد .

ادامه مطلب

view:25 منبع: واحد مرکزی خبر - 8 ماه پیش