اگر گرفتار عشق شدی...

یکی از عواملی که نقش بسیاری در روی آوردن جوانان، به ویژه دختران، به ارتباط با جنس مخالف دارد، کشش درونی و نیاز شدید به محبّت و فرار از تنهایی است. نو جوان پس از رسیدن به سن بلوغ بر اساس نقشی که طبیعت جسمانی بر عهده او گذاشته در خود احساس نیاز به شخص دیگر می کند، پس به طور طبیعی سرشار از تمایلات غریزی مس شود .پسر در پی کسی است که خلاء و کمبود و نقصان خویش را با وجودش کامل نماید و تکیه گاه و مشوّقی را می جوید ... منبع خبر: آریا دسته بندی خبر: حوادث

ادامه مطلب

view:3166 منبع: قطره - 1 سال پیش