اگر قطعنامه کاغذ پاره نبود چرا امریکا بدون توجه به قطعنامه 2231 (ضمانت اجرای برجام) از توافق هسته ای خارج شد؟

ادامه مطلب

view:8 منبع: رجا - 1 ماه پیش