اگر به اصل انقلاب بازگردیم نباید از آمریکا بترسیم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر به اصل انقلاب بازگردیم نباید از آمریکا بترسیم بلکه باید از بی‌برنامگی‌های خودمان بترسیم، دهه 60? اوضاع کشور بسیار بدتر از اکنون? بود اما محکم ایستادیم و پیروز شدیم.

ادامه مطلب

view:60 منبع: تسنیم - 1 سال پیش