اژه‌ای: FATF کشور را بیشتر گرفتار خواهد کرد

معاون اول قوه قضائیه گفت: موارد مطرح شده در FATF کشور را بیشتر گرفتار خواهد کرد که باید با روحیه جهادی با آن مقابله کرد.

ادامه مطلب

view:57 منبع: نامه نیوز - 2 سال پیش