ايران و`توسعه پايدار` عزم جهاني نسل کنوني براي رفاه حال و آينده

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - ايران درگزارش سال2017 درباره ميزان موفقيت کشورهاي جهان در دستيابي به اهداف برنامه جهاني`توسعه پايدار`، بين157کشور رتبه 89 را دارد وگرچه بالاتر ازقطر، عربستان، آفريقاي جنوبي، هند، کويت و اندونزي قرار گرفته است اما همچنان راهي طولاني در مسير توسعه پيش روي دارد.

ادامه مطلب

view:91 منبع: آریا - 1 سال پیش