اولین همکاری مشترک کمال تبریزی و رضا میرکریمی

ارائه درخواست پروانه ساخت فیلم کمدی «اول شدگان» به کارگردانی کمال تبریزی و نام رضا میرکریمی در فرم پروانه ساخت به عنوان تهیه کننده قرار گرفته

ادامه مطلب

view:29 منبع: برترین ها - 6 ماه پیش