اولین نشست کمیسیون مشترک برجامِ بدون آمریکا در سطح وزیران در وین برگزار شد تشریح مواضع ایران توسط ظریف

رکنا

ادامه مطلب

view:21 منبع: خبرپو - 2 ماه پیش