اولین دوره دانش‌افزایی استادان ایرانی رشته زبان چینی برگزار شد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اولین دوره دانش‌افزایی استادان ایرانی رشته آموزش زبان چینی و نخستین سمپوزیوم زبان چینی ایران، از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه، در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار شد. این دوره با حضور پروفسور شیاو بینگ، رئیس بخش زبان چینی دانشگاه سونیات سن و رئیس مرکز آموزش و توسعه کتب زبان چینی در مرکز موسسه کنفسیوس افتتاح شد. در روز نخست این مراسم، ۵۰۰ جلد کتاب آموزش زبان چینی با حضور دو شیاو چین، رئیس بخش فرهنگی سفارت چین، مسئولین گروه زبان و ادبیات چینی دانشکده زبان‌ها، مشاور رئیس دانشکده در امور بین‌الملل و دانشجویان رشته زبان و ادبیات چینی دانشگاه‌های کشور به گروه زبان و ادبیات چینی دانشگاه تهران اهدا شد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: آنا - 4 ماه پیش