اولویت های هفتگانه مأموریتی پلیس در سال جاری

سردار اشتری گفت: تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، آسیب های فضای مجازی و تشدید مقابله با مواد مخدر از جمله اولویت های پلیس هستند.

ادامه مطلب

view:44 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش