اوقات شرعی 3 مرداد ماه کرمان

اوقات شرعی سه شنبه3 مردادماه در کرمان به شرح زیر است.

ادامه مطلب

view:34 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش