اوقات شرعی 3 مرداد ماه کرمان

اوقات شرعی سه شنبه3 مردادماه در کرمان به شرح زیر است.

ادامه مطلب

view:54 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش