اوقات شرعی چهارشنبه به افق قزوین فیلم

هنگام اذان ظهر به افق قزوین ساعت ۱۳ و ۱۴ دقیقه خواهد بود.

ادامه مطلب

view:34 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش