اوقات شرعی همدان یک شنبه بیست و پنجم مهر

امروز یک شنبه بیست و پنجم مهر 1395 برابر با چهاردهم محرم سال 1438 هجری قمری و شانزدهم اکتبر است.

ادامه مطلب

view:174 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش