اهدای عضو الهام 23 ساله پس از مرگ مغزی عکس دختر جوان

رکنا: تعدادی از اعضا و نسوج " الهام مقدس" به افراد نیازمند اهدا شد.

ادامه مطلب

view:93 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش