انیمیشن رفتار مهربانانه امام خمینی(ره) با کودکان

اخیرا انیمیشنی برای به تصویر کشیدن مهربانی امام خمینی(ره) با کودکان، تولید شده است.

ادامه مطلب

view:5 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 هفته پیش