انگلیس همیشه منبع تهدید، فساد و نکبت برای غرب آسیا بوده است شیعه و سنّیِ آمریکایی دو لبه‌ یک قیچی‌اند

رهبر انقلاب تاکید کردند: اگر دنیای اسلام متحد باشد و با وحدت به سمت اهداف اسلامی حرکت کنیم، آمریکا و شبکه‌ بدخیم خبیث صهیونیستی دیگر نمی‌توانند ملت‌ها را در پنجه‌ خود بگیرند.

ادامه مطلب

view:127 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش