انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) تمدن ساز بود

امام جمعه آبادان گفت: مخالفت غرب با انقلاب اسلامی بدلیل قدرت تمدن سازی آن است.

ادامه مطلب

view:73 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش