انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) تمدن ساز بود

امام جمعه آبادان گفت: مخالفت غرب با انقلاب اسلامی بدلیل قدرت تمدن سازی آن است.

ادامه مطلب

view:47 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش