انفجار انبار سلاح دیگر در منطقه کردستان عراق

منابع محلی در منطقه کردستان عراق از انفجار یک انبار سلاح دیگر در یکی از روستاهای شرقی استان سلیمانیه خبر دادند....

ادامه مطلب

view:27 منبع: ویستا - 4 ماه پیش