انعقاد تفاهمنامه طرح تسهیلات کارفرمایی درکرمان

تفاهمنامه طرح تسهیلات کارفرمایی امروز بین کمیته امداد امام خمینی و شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان منعقد شد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: واحد مرکزی خبر - 8 ماه پیش