انصارالله: دیدارها با سازمان ملل بیهوده است

سخنگوی رسمی جنبش انصارالله یمن ادامه دیدارها با سازمان ملل را تا زمانی که مقامات این سازمان نتوانند به تعهدات انسانی و اخلاقی خود متعهد باشند، کاری بیهوده دانست.

ادامه مطلب

view:68 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش