انتقال 15 مجروح حادثه تروریستی کابل به مشهد

مدیر حوادث و فوریتهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 15 فرد مجروح در جریان حادثه تروریستی اخیر در کابل کشور افغانستان جهت درمان تکمیلی به مشهد منتقل و در بیمارستان امام رضا(ع) این شهر بستری شده اند.

ادامه مطلب

view:9 منبع: پارس - 1 ماه پیش