انتقال مجدد رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به بیمارستان

ادامه مطلب

view:7 منبع: ایسنا - 2 ماه پیش