انتقاد رئیس مجلس افغانستان از کمیسیون انتخابات

ئیس مجلس نمایندگان افغانستان، کمیسیون انتخابات این کشور را به ضعف مدیریتی متهم کرد و گفت: بسته بودن دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی غیر قانونی است و می‌تواند انتخابات را به بحران ببرد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش