انتقاد از حرف‌های قهوه‌خانه‌ای درباره ادبیات

گروه فرهنگی: محمد حسینی با انتقاد از حرف‌های قهوه‌خانه‌ای درباره ادبیات می‌گوید: کتاب‌های ترجمه ویترین محدود عرضه کتاب را اشغال می‌کنند و هر روز جا برای ادبیات فارسی کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

ادامه مطلب

view:36 منبع: بهار نیوز - 5 ماه پیش