انتظار ایران از انگلیس در حوزه اقتصاد چیست؟

المانیتور با تحلیل مراودات ایران و انگلیس نوشت ایرانی‌ها خواهان افزایش نقش انگلیس از طریق تجارت بیشتر کالا نیستند، آن‌ها انتظار دارند این کشور از طریق بازار‌های مالی اش نقشی مثبت در اقتصاد ایران ایفا کند.

ادامه مطلب

view:62 منبع: فردا - 8 ماه پیش