انتظار اصفهان برای مشارکت 50 درصدی بازسازی بافت فرسوده

استان اصفهان دارای حدود 14 هزار هکتار بافت فرسوده وناکارآمد شهری است.

ادامه مطلب

view:115 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش