انتظار اصفهان برای مشارکت 50 درصدی بازسازی بافت فرسوده

استان اصفهان دارای حدود 14 هزار هکتار بافت فرسوده وناکارآمد شهری است.

ادامه مطلب

view:190 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش