انتظار اصفهان برای مشارکت 50 درصدی بازسازی بافت فرسوده

استان اصفهان دارای حدود 14 هزار هکتار بافت فرسوده وناکارآمد شهری است.

ادامه مطلب

view:98 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش