انتصاب سرپرست بانوان هیات وزنه برداری خوزستان  

شیرین زیلایی  به عنوان سرپرست بانوان هیات وزنه برداری خوزستان انتخاب شد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش