انتصاب سرپرست بانوان هیات وزنه برداری خوزستان  

شیرین زیلایی  به عنوان سرپرست بانوان هیات وزنه برداری خوزستان انتخاب شد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش