انتشار ماهنامه دنیای سرمایه گذاری

پنجمین شماره مجله دنیای سرمایه گذاری منتخب صاحبان سرمایه و تجارت منتشر شد. پنجمین شماره ماهنامه دنیای سرمایه گذاری در 6 بخش شامل بازار سرمایه، دنیای انرژی، دنیای صنعت، اقتصاد کلان، پرونده ویژه و خواندنی ها؛ ویژه صاحبان سرمایه و تجارت به چاپ رسید. در بخش انرژی این شماره مصاحبه هایی با آقایان محمدرضا مقدم، معاون مهندسی، پژوهشی و فناوری وزیر نفت، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، فریدون برکشلی، ... منبع خبر: هدانا دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:110 منبع: قطره - 1 سال پیش