انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی دفتر تحکیم

در پایان سی و پنجمین نشست سالانه دفتر تحکیم وحدت اعضای جدید شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی انتخاب شدند.

ادامه مطلب

view:13 منبع: نامه نیوز - 2 ماه پیش