امیر حاتمی با مراجع عظام تقلید دیدار کرد

امیر سرتیپ حاتمی در برنامه های بازدید استانی خود با سفر به استان قم با حضور در مرکز بصیرت افزایی الغدیر قم، ضمن حضور در جمع دانش پژوهان، از دوره های بصیرتی این مرکز پژوهان و اساتید مرکز الغدیر دیدار کرد.

ادامه مطلب

view:50 منبع: فردا - 10 ماه پیش