امیری:بحث ترمیم کابینه در دولت مطرح نشده است هیچ اطلاعی از تصمیم روحانی در زمینه اصلاح هیات وزیران ندارم

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بحث ترمیم کابینه در دولت مطرح نشد، تاکید کرد: هیچ اطلاعی از تصمیم روحانی در زمینه ترمیم کابینه ندارم.

ادامه مطلب

view:22 منبع: نامه نیوز - 3 ماه پیش