امید به زندگی در ایران ۷۴ سال است

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت : میانگین امید به زندگی در ایران ۷۴ سال است.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش