امکان فروش ارز حاصل از صادرات پیش فروش کالا و خدمات در سامانه نیما

عرضه ارز حاصل از پیش فروش کالا و خدمات صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت امکان پذیر شد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش