امنيت مردم خط قرمز ايران است ايران در مبارزه با تروريسم صادق و مقتدر است توان موشکي ايران بازدارنده و در خدمت صلح، ثبات و امنيت منطقه است توسعه ي سواحل مکران يکي از برنامه ها و اولويت هاي دولت است

خبرگزاري آريا - دکتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه امنيت مردم را خط قرمز جمهوري اسلامي ايران برشمرد و با بيان اينکه ايران در مبارزه با تروريسم صادق و مقتدر است، گفت: توان موشکي ايران بازدارنده و در خدمت صلح، ثبات و امنيت منطقه است.

ادامه مطلب

view:106 منبع: آریا - 1 سال پیش