امضای طومار مردمی در مخالفت با فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی

مردم چند شهر از سراسر کشور روز جمعه با امضای طومارهای جداگانه خواستار جلوگیری از فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی و محاکمه عاملان توسعه این شبکه ها شدند.

ادامه مطلب

view:44 منبع: عصر امروز - 9 ماه پیش