امضای سند اقدام مشترک وزارت ارتباطات و نیرو حرکت برای ایجاد یکصد هزار فرصت شغلی و افزایش بهره وری و کاهش میزان مصرف آب و برق

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر نیرو برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش بهره وری در حوزه‌های آب و برق با بهره از ارتباطات و فناوری اطلاعات، امضای سند اقدام مشترکی را امضا کردند.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش