امری: دست کم گرفتن رئال اشتباه بزرگی است

رئال مادرید روزهایی بحرانی را سپری می کند و بسیاری معتقدند که در شرایط کنونی مغلوب پی اس جی در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان خواهد شد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: ورزش ۳ - 3 ماه پیش