اما و اگرهای معافیت مالیاتی برای احیای بناهای تاریخی

در صورت اختصاص تسهیلات برای احیاء بناهای تاریخی، معافیت مالیاتی ۵ تا ۱۳ سال به بناهای تاریخی تعلق می‌گیرد.

ادامه مطلب

view:202 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش