اما و اگرهای برنامه فرانسوی‌ها برای نرم‌افزار مالیاتی کشور

طرح جامع مالیاتی، عنوان ستادی است که متولی اجرای پروژه‌هایی برای کارآمدتر کردن نظام مالیاتی کشور است. یکی از پروژه‌های مهم این نهاد، نرم‌افزار یکپارچه‌ی مالیاتی است که با کمک یک شرکت فرانسوی تهیه شده است و به گفته‌ی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی، بهمن‌ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

ادامه مطلب

view:145 منبع: فردا - 1 سال پیش