امام صادق«ع» در تبیین فقه شیعه و معرفی اسلام بیش ترین تاثیر را داشته است

امام جمعه رودان اظهار کرد: علت اینکه به مذهب ما مذهب جعفری گفته می شود این است که امام صادق«ع» در تبیین فقه شیعه و بیان و معرفی اسلام بیش ترین تاثیر را داشته است و بیش ترین روایات فقهی مربوط به آن حضرت است.

ادامه مطلب

view:1111 منبع: دانا - 2 سال پیش