امام‌جمعه‌خرمشهر:‌به‌اصولگرا و اصلاح‌طلب اعتقادی ندارم

امام جمعه خرمشهر بیان کرد: در دوران بازسازی بعد جنگ تحمیلی پول آمد ولی آبادانی نشد. در دوسال و نیم آقای قالیباف در خرمشهر 30 پارک و فضای سبز تاسیس کرد. گیر ما سو مدیریت است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: 598 - 4 ماه پیش