الگوی کشت در سراسر کشور تدوین می‌شود

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وجود بحران کم‌آبی در سراسر کشور گفت: الگوی کشت در سراسر کشور مطابق با استانداردهای مصرف آب تدوین می‌شود.

ادامه مطلب

view:32 منبع: تسنیم - 9 ماه پیش