الشرق: اقدام حریری سیلی به عربستان بود

سفر سعد حریری به ترکیه و درخواست مشارکت آن در تقویت ارتش و نیروهای امنیتی لبنان به مثابه سیلی محکمی به عربستان سعودی است. به گزارش صدای ایران به نقل از روزنامه «الشرق» قطر، سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان به ترکیه و درخواست مشارکت آن در تقویت ارتش و نیروهای امنیتی و نیز سرمایه گذاری در طرح زیرساخت های لبنان به مثابه سیلی محکمی به عربستان سعودی است. سفر حریری به آنکارا در این میان باید گفت، عربستان سعودی همچنان از لبنان سیلی می خورد و شاید آخرین ضربه نیز نوشته های سعد حریری در صفحات اجتماعی و پس از سفر رسمی به آنکارا باشد که به دعوت بن علی یلدریم همتای ترک او صورت گرفت. حریری در یکی از این نوشته ها اعلام کرد: دولت ترکیه را به حمایت از طرح تقویت ارتش و نیروهای امنیتی و نیز طرح سرمایه گذاری در زیرساخت های لبنان فراخواندم و درخواست کردم بخش خصوصی ترکیه یک سوم سرمایه آن را تامین کند. نوشته های کوتاه و پرمعنی حریری این نوشته های حریری با وجود کوتاه و خلاصه بودن معانی زیادی را در دل خود جا داده است به ویژه اینکه طرف او ترکیه است؛ کشوری که عربستان در بسیاری از پرونده ها به ویژه در ...

ادامه مطلب

view:59 منبع: تی نیوز - 8 ماه پیش