الشباب: ترامپ یک میلیاردر بی‌مغز است!

گروه تروریستی الشباب در ویدئویی ترامپ را یک «میلیاردر بی‌مغز» خواند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: فردا - 2 ماه پیش